Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Inicial modificació 1_2017 349/2017 Modificació de crèdits, modalitat de crèdit extraordinari, de conformitat a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals Pressupost Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de pressupost 01/2017 10/05/2017
Inicial modificació 2_2017 351/2017 Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits Pressupost Edicte aprovació inicial modificació del pressupost 2/2017 10/05/2017
inicial OOFF piscina 364/2017 Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa Ordenances i reglaments Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa reguladora de serveis a la piscina municipal 10/05/2017
ACTA DEFINITIVA PROCES SELECTIU PLAÇA ADMINISTRATIU AMB CARÀCTESR INTERI MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ 87/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Acta definitiva del procés selectiu d'una plaça d'administratou amb caràcter interí de la plantila de personal funcionari de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà 09/05/2017